Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

ellátásbiztonság • megfizethetőség • életminőség

hu
en
A fogyasztó nem maradhat magára. A MEKH ezért vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálásának színvonalát, alkalmazott eljárását.

A MEKH új, a háztartások energiafelhasználására vonatkozó statisztikát tett közzé

Részletesebb lakossági energiafelhasználási adatokat publikál a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
2017. március 13.

A most közzétett adatok alapján nyomon követhető a háztartások fűtésre, hűtésre, melegvíz előállításra, főzésre, világításra és elektromos gépek üzemeltetésére felhasznált energiamennyisége a felhasznált energiahordozók szerinti bontásban.

A Hivatal 2015-re vonatkozóan már az új módszertan szerinti eljárással állította elő az országos energiamérleg lakossági szilárd biomassza felhasználási adatát, felhasználva a háztartási adatfelvételből és az épületenergetikai számításokon alapuló, egymással összhangban álló eredményeket. Az új módszertan alapján a háztartások szilárd biomassza felhasználását az energiamérlegben 2010-ig visszavezette.

A felmérés adataiból megállapítható, hogy a lakossági biomassza felhasználást az eddig alkalmazott módszertan alulbecsülte. Az új adatfelvételből származó eredményeket a Magyar Mérnöki Kamara által a hazai lakóépület-állományra végzett épületenergetikai számítások is alátámasztották. Az új, részletesebb adatgyűjtésből származó statisztikák a korábbi években közzétett energiastatisztikai indikátorokra is hatással vannak.

A legjelentősebb változás Magyarország megújuló energia felhasználási részarányát érinti, mivel az Európai Unió vonatkozó irányelve értelmében a közvetlen fűtési célú biomassza felhasználás is részét képezi a megújuló energia részaránynak.

A 2015. tárgyévtől az Európai Bizottság 431/2014/EU rendelete új statisztikai jelentéstételi kötelezettségként előírja a háztartások energiafelhasználásának felhasználási célok szerinti megbontását. Az adatigény teljesítése érdekében a Hivatal megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH). A megállapodás értelmében a KSH a rendszeresen végrehajtott Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételét egészítette ki az energiafelhasználásra vonatkozó kérdésekkel. Ez a háztartások közvetlen megkérdezésén alapuló felmérés adott lehetőséget az új előírás szerinti részletesebb lakossági energiafelhasználási adatok előállítására.

A Hivatal éves statisztikai termékei elérhetőek a Statisztika, Hivatalos statisztika rovatban.

mekh.hu