Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

ellátásbiztonság • megfizethetőség • életminőség

hu
en
A fogyasztó nem maradhat magára. A MEKH ezért vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálásának színvonalát, alkalmazott eljárását.

Villamosenergia-ipari engedélyesek kérelem űrlapjai

2018. január 2.
Villamosenergia-ipari engedélyezéshez kapcsolódó kérelem űrlapok.

Villamosenergia-ipari szabályzatok, tervek, egyéb dokumentumok jóváhagyása

2018. január 2.
Számos dokumentum jóváhagyása tartozik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal feladatkörébe. Ilyen dokumentumok, többek között: villamosenergia-ellátási szabályzatok, üzletszabályzatok, szerződések, megállapodások, tervek.

Megújuló Támogatási Rendszer (METÁR) szerinti támogatással kapcsolatos kérelem

2018. január 2.
A Megújuló Támogatási Rendszer (METÁR) keretében nyújtott prémium típusú támogatás vagy kötelező átvételi jogosultság meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok listája és üzleti terv minta.

Villamosenergia-ipari engedélyesek listája

2017. október 2.
Az ellátásbiztonság garantálása érdekében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) rendelkezéseivel összhangban a Hivatal engedélyben állapítja meg az engedélyköteles és kapcsolódó tevékenységek feltételeit. A villamos-ipari engedélyesek listáját letölthető dokumentum formájában teszi közzé a Hivatal.

Kötelező átvétellel kapcsolatos kérelem

2017. július 7.
A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok listája és üzleti terv minta. (Utolsó frissítés: 2017. december 7.)

Eljárási kézikönyv

2017. február 20.
Eljárási kézikönyv a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, az Európai Bizottság által kiadott 2016/631. számú rendelet (2016. április 14.) 62. és 63. cikke szerinti eltérések engedélyezéséhez.

Hő- és villamos energiát kapcsoltan termelő kiserőművek engedélyezése

2012. július 5.
A hő- és villamos energiát kapcsoltan termelő kiserőművek (50 MW névleges villamos teljesítmény alatti erőművek) engedélyezésének folyamata.
  • 1