Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

ellátásbiztonság • megfizethetőség • életminőség

hu
en
A fogyasztó nem maradhat magára. A MEKH ezért vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálásának színvonalát, alkalmazott eljárását.

Nagyvállalatok figyelmébe: közeleg a június 30-i határidő

Az energiahatékonyságról szóló törvény több kötelezettséget is előír, amelyet 2017. június 30-ig kell teljesíteniük a nagyvállalatoknak, ilyen a nagyvállalati regisztráció, a regisztrációs díjfizetési kötelezettség, illetve az éves energiafogyasztásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség.
2017. május 17.

1. A nagyvállalati regisztrációt a MEKH_NVREG megjelölésű nyomtatványon, elektronikus úton lehet teljesíteni.

2. A regisztrációs díjfizetési kötelezettség teljesítése az alábbiak szerint történik:

A MEKH számlaszáma
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
10032000-01714373-00000000

Nagyvállalati regisztrációs díj befizetése esetén kérjük a közlemény rovatban feltüntetni:
> a regisztrálásra kötelezett gazdálkodó szervezet elnevezését és adószámát,
> az „NRD” megjelölést.

A regisztrációs és a díjfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a nagyvállalat mentesül az energetikai auditálási kötelezettség alól.

A számlázással összefüggésben tájékoztatjuk a díjfizetésre kötelezetteket, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályi rendelkezés számviteli bizonylatnak tekintendő.

3. A nagyvállalatoknak 2017. június 30-ig az éves energiafogyasztásukra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségük is van. Az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet írja elő.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány hamarosan elérhető lesz a MEKH honlapjain.

A Hivatal felhívja a nagyvállalatok figyelmét arra, hogy 2017. június 30-án lejár a bírságolási moratórium az alábbi esetekben:

> A nagyvállalatoknak első alkalommal 2015. december 5-ig, majd négyévente energetikai auditálást kell lefolytatniuk. Az energiahatékonyságról szóló törvény alapján a MEKH 2017. június 30-ig nem bírságol az energetikai auditálási kötelezettség elmaradása miatt.
> Az energetikai szakreferens igénybevételéről a meghatározott energiafogyasztású gazdálkodó szervezet 30 napon belül köteles bejelentést tenni a Hivatal felé. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján a MEKH 2017. június 30-ig nem kezdeményezi bírság kiszabását a bejelentés elmaradása miatt. Az energetikai szakreferens igénybevételének bejelentése a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján teljesíthető.

A nagyvállalati regisztráció és az energetikai szakreferens igénybevételének bejelentése Ügyfélkapun keresztül történik. Ehhez előzetesen szükséges a MEKH_EUGY nyomtatvány kitöltése és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) kizárólag postai úton történő megküldése.

mekh.hu