Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

ellátásbiztonság • megfizethetőség • életminőség

hu
en
A fogyasztó nem maradhat magára. A MEKH ezért vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálásának színvonalát, alkalmazott eljárását.

Tájékoztató az energiahatékonysági törvényben meghatározott díjak befizetéséhez

A 2016. december 21-től hatályos energiahatékonysági törvény rendelkezései alapján a nagyvállalati regisztrációval egyidejűleg a regisztráló nagyvállalat évente, június 30-ig 100 ezer forint regisztrációs díjat köteles fizetni.
2017. február 23.

Az energetikai auditálási tevékenyég folytatására irányuló bejelentésekhez kapcsolódó regisztrációs díjat, továbbá a már névjegyzékbe vett energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek nyilvántartási díját 2016. december 31-től a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell befizetni.

A díjakkal kapcsolatban a mindenkor hatályos, az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X.16.) MEKH rendelet az irányadó.

A MEKH számlaszáma:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
10032000-01714373-00000000

A befizetések teljesítésével összefüggésben a Hivatal az alábbiakra hívja fel a figyelmet.

Több tétel befizetése esetén, az egyes tételeket külön utalással kell teljesíteni.

A teljesítendő befizetések kétséget kizáró azonosítása érdekében az átutaláskor a közlemény rovatban az alábbiakat szükséges feltüntetni:

1. Energetikai auditori bejelentéssel összefüggő regisztrációs díj befizetése természetes személy esetén:

- a bejelentést tenni kívánó természetes személy neve és lakcíme
- az EAR megjelölés feltüntetése

Fontos: ha a befizetést teljesítő személy nem azonos a bejelentést tenni kívánó személlyel, akkor is a bejelentést tenni kívánó természetes személy nevének és lakcímének megjelölése szükséges.

2. Energetikai auditori bejelentéssel összefüggő regisztrációs díj befizetése gazdálkodó szervezet esetén:

- a bejelentést tenni kívánó gazdálkodó szervezet elnevezése és adószáma
- az EAR megjelölés feltüntetése

Fontos: ha a befizetést más szervezet, személy teljesíti, akkor is a bejelentést tenni kívánó gazdálkodó szervezet elnevezésének és adószámának megjelölése szükséges.

3. Energetikai auditor természetes személy nyilvántartási díjának befizetése esetén:

- a névjegyzékben szereplő energetikai auditor természetes személy neve és lakcíme
- az EANY megjelölés feltüntetése

Fontos: ha a befizetést teljesítő személy nem azonos a fizetésre kötelezett természetes személytől, akkor is a kötelezett természetes személy nevének és lakcímének megjelölése szükséges.

4. Energetikai auditálási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet nyilvántartási díjának befizetése esetén:

- a névjegyzékben szereplő energetikai auditálási tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezet elnevezése és adószáma
- az EANY megjelölés feltüntetése

Fontos: ha a befizetést más szervezet vagy személy teljesíti, akkor is a névjegyzékben szereplő energetikai auditálási tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezet elnevezésének és adószámának a feltüntetése szükséges.

5. Nagyvállalati regisztrációs díj befizetése esetén:

- a regisztrálásra kötelezett gazdálkodó szervezet elnevezése és adószáma
- az NRD megjelölés feltüntetése

Fontos: ha a befizetést más szervezet vagy személy teljesíti, akkor is a regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezet elnevezésének és adószámának a feltüntetése szükséges.

6. Regisztrációs és nyilvántartási díjak számlázása

A Hivatal kizárólag a névjegyzékbe vett és abban szereplő energetikai auditorok, valamint energetikai auditáló szervezetek – mint fizetésre kötelezettek – részére állítja ki a regisztrációs és a nyilvántartási díjakról szóló számlát, függetlenül a tényleges befizető személyétől.

A regisztrációs és nyilvántartási díjak ténylegesen az adott személyek és szervezetek névjegyzékbe vételéhez és nyilvántartásához köthetők, a számlákat igazgatási szolgáltatási tevékenységről állítja ki a Hivatal.

Abban az esetben, ha a befizető személye eltér a fizetésre kötelezettől, például a munkáltató fizeti meg a természetes személy helyett, akkor a munkáltató személyi jellegű kifizetésként számolhatja el a természetes személy helyett megfizetett összeget, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontja, továbbá a 79. § (3) bekezdése alapján.

mekh.hu